ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1. กรอกข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อ

2. ลูกค้าจะได้รับข้อมูลการสั่งซื้อและวิธีการชำระเงินผ่านทางอีเมล

3. ลูกค้าแจ้งข้อมูลการชำระเงิน พร้อมสลิปการโอนเงิน

4. หลังจากได้รับสินค้า ลูกค้าสามารถลงทะเบียนการรับประกันได้ในเว็บไซต์

แจ้งชำระเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติม:

สลิป