เครื่องอบโอโซนฆ่าเชื้อไวรัส/เชื้อรา/กำจัดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้

OZ-300 เครื่องอบโอโซนฆ่าเชื้อไวรัส/เชื้อรา/กำจัดฝุ่น/แบบถือเคลื่อนย้ายได้

OZ-AC1 เครื่องอบโอโซนฆ่าเชื้อไวรัส/เชื้อรา/ขจัดกลิ่น/แบบหิ้วเคลื่อนย้ายได้

OZ-AC2 เครื่องอบโอโซนฆ่าเชื้อไวรัส/เชื้อรา/ขจัดกลิ่น/แบบหิ้วเคลื่อนย้ายได้

OZ-AM5 เครื่องอบโอโซนฆ่าเชื้อไวรัส/เชื้อรา/ขจัดกลิ่น/แบบเข็นเคลื่อนย้ายได้