โอโซนสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ( Aquaculture )

 

โอโซนถูกนำมาใช้ทดแทนสารคลอรีนสำหรับการฆ่าเชื้อโรคในน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยอาศัยคุณสมบัติของโอโซนในการฆ่าเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากกว่าคลอรีน 3100 เท่า อีกทั้งไม่มีสารเคมีตกค้างเพราะโอโซนจะสลายเป็นออกซิเจนที่บริสุทธิ์ และน้ำมีค่าออกซิเจนในน้ำสูง ( DO ) ทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพความปลอดเชื้อของน้ำที่จะในไปใช้เลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆ อาทิเช่น ปลา กุ้ง หอย รวมถึงบ่อเพาะฟักลูกสัตว์น้ำ ( Hatchery ) ซึ่งจะทำให้สัตว์น้ำมีสุขภาพดี แข็งแรง และได้ผลผลิตมาก

ระบบบำบัดน้ำในบ่อกุ้ง ต.ท่าบอน จ.สงขลา

ขนาดโอโซน 2 x 80 g/hr.


คุณประโยชน์ที่ได้รับ

เลิกการใช้สารคลอรีน
เพิ่มประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
น้ำจะปลอดเชื้อและมีออกซิเจนในน้ำสูง
สัตว์น้ำแข็งแรง ทำให้ได้ผลผลิตมาก
ไม่มีค่าใช้จ่ายจากสารคลอรีน
ทำให้น้ำทิ้งจากระบบไม่มีสารเคมีตกค้าง