โอโซนคืออะไร

ก๊าซโอโซน

ozn_formation

โอโซนคือก๊าซที่หนึ่งโมเลกุลประกอบด้วยออกซิเจน 3 อะตอม ( O3 ) มีพลังงานในการทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นสูง สามารถฆ่าเชื้อโรค สลายสารอินทรีย์และอนินทรีย์ และขจัดกลิ่นได้ดี โดยเมื่อทำปฏิกิริยาแล้วจะไม่เหลือสารพิษตกค้างใดๆนอกจากออกซิเจน จึงมีการนำโอโซนไปใช้ทดแทนสารเคมีอื่นๆกันอย่างแพร่หลาย

 

โอโซนฆ่าเชื้อได้อย่างไร?
โอโซนฆ่าเชื้อโดยการทำลายผนังเซลล์ของเชื้อ ทำให้เชื้อเหล่านั้นตาย ซึ่งปัจจุบันมีการนำโอโซน
มาใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและไวรัส เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก อย่าง H1N1 หรือ SARs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งยังสามารถขจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นอับได้อีกด้วย

น้ำโอโซน

ozn_waterน้ำโอโซนคือน้ำที่มีก๊าซโอโซนแทรกตัวอยู่ในน้ำ โดยปริมาณโอโซนในน้ำจะมากหรือน้อยขึ้นกับปัจจัยหลายประการ ทั้งความเข้มข้นของโอโซน ระบบที่ใช้ผสมโอโซน อุณหภูมิของน้ำ จำนวนสารปนเปื้อนในน้ำ เป็นต้น ด้วยคุณสมบัติของโอโซนในน้ำ จึงสามารถนำน้ำโอโซนไปล้างพื้นผิวต่างๆ เพื่อฆ่าเชื้อโรค เช่นภาชนะบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม รวมถึงอาหารสดและผลไม้สดต่างๆ ซึ่งนอกจากจะทำการฆ่าเชื้อแล้วยังสามารถล้างสารพิษและยาฆ่าแมลงที่ปนเปื้อนมากับผลไม้ได้อีกด้วย

คุณประโยชน์ของโอโซน

* ฆ่าเชื้อโรคทั้ง Bacteria , Virus , Mold , Yeast , Giardia , Cryptosporidium

* ขจัดสารละลายจาก Inorganics เช่น Iron , Manganese , Sulfide

* ขจัดสารพิษ Toxic Cyanide Ions , ยาฆ่าแมลง Pesticides

* ช่วยการจับตะกอน ลดความขุ่น Turbidity / Microflocculation

* ขจัดสารระเหยอินทรีย์  ลดกลิ่น Volatile Organic Contaminants ( VOCs )

* ขจัดสารประกอบอินทรีย์  Synthetic Organic Contaminants ( SOCs )

* ขจัดสี ที่เกิดจากสาร Organics และ Inorganics

* ลดการเกิด Trihalomethane ( THM ) และ Haloacetic Acid ( HAA )