บริษัท ออซซอน เทคโนโลยี่ จำกัด

ผู้ผลิตและพัฒนา เครื่องผลิตโอโซน การใช้โอโซนในการบำบัดน้ำและอากาศตั้งแต่ปี 2539 ซึ่งมีประสบการณ์การติดตั้งระบบโอโซนมากมาย เช่น การฆ่าเชื้อในน้ำดื่ม การฆ่าเชื้อในน้ำใช้ในอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำใน Cooling Tower การบัดน้ำในสระว่ายน้ำ การขจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อในอากาศ การบำบัดน้ำเสีย และอากาศที่กลิ่นเหม็น เป็นต้น


บริษัท ได้พัฒนาเครื่องกำเนิดโอโซนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้สามารถเดินระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถผลิตโอโซนที่มีความเข้มสูง ที่เหมาะกับการนำไปใช้ในการบำบัดน้ำ อีกทั้งระบบผสมโอโซนที่ใช้ปั้มที่ออกแบบมาพิเศษสำหรับผสมโอโซนกับน้ำโดยมีประสิทธิภาพการผสมมากกว่า 70%


บริษัทให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ท่านต้องการ ทั้งเรื่องการปลอดเชื้ออย่างแน่นอน การขจัดตะกรันในระบบ Cooling Tower เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ถ่ายเทความร้อนของ Chiller โดยออกแบบให้ระบบโอโซนใช้พลังงานน้อยที่สุด และมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าในการเดินระบบต่ำที่สุด


บริษัท มุ่งหวังที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการใช้โอโซนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ได้นำไปใช้แทนสารเคมีหรือคลอรีนที่ใช้ในปัจจุบัน อีกทั้งนำไปบำบัดน้ำและบำบัดอากาศเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อลูกหลานต่อไปในอนาคต

CONTACT

บริษัท ออซซอน เทคโนโลยี่ จำกัด

52/1 ซอยหทัยราษฎร์ 35 ถนน หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510


ติดต่อบริษัท : 02-906-9565
มือถือ : 095-552-8255
คุณเขมวิศว์ วรชาติศิรินนท์
อีเมล์ : ozone@ozzon.com
เว็บไซต์ : https://www.ozzon.com/