โอโซนสำหรับบำบัดน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ( Aquarium )

 

โอโซนเป็นที่นิยมในการใช้บำบัดน้ำให้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆ เนื่องจากไม่มีสารตกค้างอีกทั้งยังช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ ( DO ) ทำให้สัตว์น้ำเติบโตและแข็งแรง น้ำมีคุณภาพดีทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำ ซึ่งโอโซนจะทำงานร่วมกับระบบขจัดความสกปรกหรือที่เรียกว่าโปรตีนสกริมเมอร์ โดยต้องคำนึงถึงปริมาณโอโซนที่เหลือในน้ำ ( Residual Ozone ) ให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำต่างๆด้วย

ระบบบำบัดน้ำ AQUARIUM กรมประมง บางเขน

ขนาดโอโซน 2x5 g/hr.


คุณประโยชน์ที่ได้รับ

ช่วยฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโปรตีนสกริมเมอร์
น้ำจะใส และทำให้ตู้กระจกดูสวยงาม
น้ำมีออกซิเจนสูงทำให้สัตว์น้ำแข็งแรง
ลดการสูญเสียน้ำ และทำให้สัตว์น้ำมีอายุยืน
ไม่ต้องใช้สารเคมี เป็นการบำบัดคล้ายกับธรรมชาติ
เป็นระบบอัตโนมัติ ดูแลและใช้งานง่าย