การใช้น้ำโอโซนสำหรับล้างขวดบรรจุเครื่องดื่ม ( Bottle Cleaning )

 

ด้วยคุณสมบัติของการฆ่าเชื้อโรคทั้ง Bacteria , Virus , Mold , Yeast , Giardia และ Crypt ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อีกทั้งไม่มีสารเคมีตกค้างอย่างการใช้สารฆ่าเชื้อทั่วไป ทำให้มีการน้ำโอโซนเข้มข้นมาใช้ล้างภาชนะที่จะไปบรรจุเครื่องดื่ม ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงค่าความเข้มของน้ำโอโซนที่ใช้ ( C ) เวลาที่น้ำโอโซนสัมผัสกับขวด ( T ) อีกทั้งการสลายโอโซนที่เหลือในน้ำค้างขวดก่อนนำไปบรรจุด้วย

คุณประโยชน์ที่ได้รับ

เลิกการใช้สารเคมีในการล้าง
มั่นใจได้ในการฆ่าเชื้อโรค
ไม่มีความเสี่ยงจากสารเคมีตกค้างก่อนนำไปบรรจุเครื่องดื่ม
ไม่ทำให้รสชาติและคุณสมบัติของเครื่องดื่มเปลี่ยนไป
ตัดค่าใช้จ่ายจากการใช้สารเคมีสำหรับฆ่าเชื้อ
ใช้งานง่ายเนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ
สามารถตรวจเช็คและควบคุมคุณภาพได้ง่าย