โอโซนสำหรับบำบัดน้ำในหอผึ่งเย็น ( Cooling Tower )

 

เดิมทีในหอผึ่งเย็นจะใช้สารเคมีในการบำบัดน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดตะกรันและตะไคร่น้ำ นอกจากค่าใช้จ่ายของสารเคมีในทุกๆเดือน ยังมีความยุ่งยากในการดูแลและจัดเก็บ ซึ่งหากขาดการดูแลที่ดีและต่อเนื่อง ก็จะเกิดปัญหากับคุณภาพน้ำและระบบระบายความร้อนได้ ทำให้ปัจจุบันโอโซนเป็นที่ยอมรับในการทดแทนสารเคมีสำหรับบำบัดน้ำในหอผึ่งเย็น ทำให้น้ำทิ้งจากระบบปลอดสารเคมีปนเปื้อนอีกด้วย

 

คุณประโยชน์ที่ได้รับ

 

ยกเลิกการใช้สารเคมี
ไม่ต้องดูแลเรื่องการเติมสารเคมีและการจัดเก็บ
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนการลงทุนในเวลาอันสั้น
น้ำมีคุณภาพดี ทำให้ประหยัดน้ำ Make Up
การกัดกร่อนของโลหะในระบบน้อยกว่าการใช้สารเคมี
ขจัดตะกรันได้ดีกว่า ทำให้ประหยัดพลังงานของระบบทำความเย็น
ส ามารถฆ่าเชื้อลีจีโอเนลลา ( Legionella sp.) ที่มักเกิดขึ้นในระบบ