โอโซนสำหรับฆ่าเชื้อในน้ำดื่ม ( Drinking Water )

 

โอโซนได้รับการยอมรับในการใช้ฆ่าเชื้อโรคในอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่มมาตรฐาน โดยขนาดของเครื่องกำเนิดโอโซนและระบบผสมโอโซนลงน้ำ จะต้องเหมาะสมกับขนาดกำลังการผลิตน้ำดื่ม รวมถึงระยะเวลาในการผลิตต่อวัน เพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพของเครื่อง และผลลัพธ์ในการฆ่าเชื้อโรค

ระบบผลิตน้ำดื่มมาตรฐาน ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่

ขนาดโอโซน 5 g/hr.


คุณประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถได้น้ำดื่มมาตรฐานที่ปลอดเชื้อแน่นอน
น้ำดื่มจะมีความใสเป็นประกายมากกว่า
น้ำดื่มจะมีรสชาติดีและปราศจากกลิ่น
ไม่มีสารตกค้างเนื่องจากโอโซนจะสลายกลับเป็นออกซิเจนที่บริสุทธิ์
ได้น้ำดื่มอนามัยและมีความปลอดภัย
ระบบโอโซนทำงานอัตโนมัติพร้อมกับระบบกรอง
สามารถควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องวัดอย่างง่าย