โอโซนสำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม( Food & Beverage )

 

โอโซนถูกนำมาใช้ทดแทนสารคลอรีนสำหรับการฆ่าเชื้อโรคในน้ำในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่มมากมายโดยอาศัยคุณสมบัติของโอโซนในการฆ่าเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากกว่าคลอรีน 3100 เท่า อีกทั้งไม่มีสารเคมีตกค้างเพราะโอโซนจะสลายเป็นออกซิเจนที่บริสุทธิ์ ทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดกว่าและปลอดจากสารเคมี อีกทั้งสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้อย่างยาวนานกว่าด้วย

 

น้ำโอโซนที่มีความเข้มสูงยังสามารถนำไปใช้ล้างอาหารสดเช่น ปลา กุ้ง ปลาหมึก โดยเฉพาะต้องส่งออก อีกทั้งใช้น้ำโอโซนเพื่อล้างทำความสะอาดพื้นที่ที่ใช้ผลิตอาหารให้สะอาดปลอดเชื้อได้อีกด้วย

 

คุณประโยชน์ที่ได้รับ

เลิกการใช้สารคลอรีนในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
เพิ่มประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคในน้ำที่ใช้ประกอบการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
ได้คุณภาพอาหารและเครื่องดื่มที่ปลอดสารและปลอดเชื้อ
สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้ยาวนานขึ้น
ทำให้ได้การยอมรับจากลูกค้า เพิ่มความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และองค์กร