การทำน้ำโอโซนสำหรับเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่ ( Laundry )

 

โดยปกติเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่ที่มีการใช้น้ำร้อนมาซักผ้าด้วยนั้น มักพบเห็นตามโรงพยาบาล โรงแรม และสถานรับซักรีดขนาดใหญ่ ซึ่งการใช้น้ำร้อนในการซักนั้นทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานที่สูงมาก ดังนั้นการนำน้ำโอโซนมาใช้ทดแทนน้ำร้อนจึงเป็นหนทางในการลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก อีกทั้งยังคงประสิทธิภาพของการซักที่ให้ความสะอาด และความปลอดเชื้อ ได้อย่างดีอีกด้วย

การทำน้ำโอโซนสำหรับทดแทนน้ำร้อน ต้องคำนึงถึง อัตราการไหลของน้ำที่เข้าเครื่องซักผ้า ปริมาณความเข้มข้นของน้ำโอโซน ระบบผสมโอโซนที่มีประสิทธิภาพ สัมพันธ์กับขนาดของเครื่องซักผ้า เพื่อประสิทธิภาพ และเวลาที่ใช้ในการซักผ้าที่เหมาะสม

คุณประโยชน์ที่ได้รับ

 

เลิกการใช้น้ำร้อนในระบบซักผ้า
สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มาก
สามารถคืนการลงทุนระบบโอโซนได้เร็ว
มั่นใจได้กับความสะอาดและปลอดเชื้อ
ลดการใช้สารซักฟอกและสารปรับผ้านุ่ม
เป็นการถนอมผ้าเพราะไม่ใช้น้ำร้อน
ทำให้อุณหภูมิของห้องซักไม่ร้อน