โอโซนสำหรับบำบัดกลิ่นเหม็น ( Odor Removal )

 

ด้วยคุณสมบัติของโอโซนในการสลายโครงสร้างโมเลกุลของก๊าซที่มีกลิ่นให้แตกตัวกลายเป็นโมเลกุลที่ไม่มีกลิ่น อีกทั้งตัวโอโซนเองก็สลายเป็นออกซิเจนที่บริสุทธิ์ จึงมีนำโอโซนมาใช้แก้ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นที่ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อม และสามารถให้ชุมชนอาศัยอยู่ได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยจากมลพิษต่างๆ

 คุณประโยชน์ที่ได้รับ

 

ขจัดกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการผลิตของโรงงาน

ขจัดกลิ่นเหม็นจากขยะเน่าเสีย

ช่วยฆ่าเชื้อโรคในอากาศ

ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้กับชุมชนใกล้เคียง

เป็นเทคโนโลยี่ที่ไม่มีสารปนเปื้อนตกค้างอย่างสารเคมี

โรงงานได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 18001