โอโซนสำหรับบำบัดน้ำในสระว่ายน้ำ ( Swimming Pool )

 

โอโซนจะใช้ร่วมกับสารคลอรีนในการฆ่าเชื้อโรคและรักษาคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ โดยอาศัยคุณสมบัติของโอโซนในการฆ่าเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากกว่าคลอรีน 3100 เท่า แต่เนื่องจากโอโซนไม่สามารถคงรูปได้นาน จึงอาศัยคุณสมบัติของคลอรีนเพื่อรักษาคุณภาพน้ำต่อไป การใช้โอโซนต้องคำนึงถึงขนาดของสระว่ายน้ำ ลักษณะของสระเป็นสระกลางแจ้งหรือสระในร่ม เป็นสระส่วนตัวหรือสระที่ให้บริการทั่วไป เพื่อกำหนดขนาดของโอโซนที่เหมาะสม

คุณประโยชน์ที่ได้รับ

 

สามารถลดการใช้สารคลอรีน หรือ คลอรีนที่สร้างจากระบบเกลือ
เพิ่มประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรค
น้ำจะใสเป็นประกายมากกว่าเดิม
ลดกลิ่นของสารคลอรีนในน้ำ
ลดการระคายเคืองตาและผิวหนังอันเกิดจากสารคลอรีน
ลดการกัดกร่อนพื้นผิวและผนังของสระว่ายน้ำอันเกิดจากสารคลอรีน
ลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารคลอรีน