การใช้น้ำโอโซนสำหรับล้างผักและผลไม้ ( Vegetable & Fruit Cleaning )

 

ผักและผลไม้มากมายมีการใช้สารเคมีในการฉีดพ่นเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช ทำให้ผิวของผักและผลไม้มีการปนเปื้อนสารเคมี ดังนั้นจึงมีการนำน้ำโอโซนมาใช้สำหรับการฆ่าเชื้อโรคและสลายสารเคมีตกค้างในอุตสาหกรรมผลิตและส่งออกผักและผลไม้กันมากขึ้น โดยอาศัยคุณสมบัติของน้ำโอโซนในการฆ่าเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากกว่าคลอรีน 3100 เท่า อีกทั้งไม่มีสารเคมีตกค้างเพราะโอโซนจะสลายเป็นออกซิเจนที่บริสุทธิ์ ทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพของผักและผลไม้ที่สะอาดกว่าและทำให้ยืดอายุการเก็บรักษาได้อย่างยาวนานกว่าด้วย

 

น้ำโอโซนที่มีความเข้มสูงได้มีการนำไปใช้ล้างผลไม้สดต่างๆโดยเฉพาะผลไม้ส่งออก อาทิเช่น สตรอเบอร์รี่ องุ่น ชมพู่ มะม่วง ส้มเขียวหวาน อีกทั้งใช้น้ำโอโซนล้างทำความสะอาดพื้นที่ที่ใช้ทำงานให้สะอาดปลอดเชื้อได้อีกด้วย

ระบบฆ่าเชื้ออุตสาหกรรมอาหาร VI.INTERNATIONAL CO.,LTD.จ.ระนอง

ขนาดโอโซน 5 g/hr.


คุณประโยชน์ที่ได้รับ

เลิกการใช้สารคลอรีนในอุตสาหกรรมผลิตผักและผลไม้
เพิ่มประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคโดยไม่มีสารตกค้าง
ได้คุณภาพผักและผลไม้ที่ปลอดสารและปลอดเชื้อ
สามารถขจัดสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงที่ผิวของผักและผลไม้สดต่างๆได้
สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้ยาวนานขึ้น
ทำให้ได้การยอมรับจากลูกค้า ซึ่งเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และองค์กร