โอโซนสำหรับบำบัดน้ำเสีย ( Waste Water )

 

โอโซนสามารถช่วยในการบำบัดน้ำเสีย ทั้งน้ำเสียจากสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และ นิคมอุตสาหกรรม โดยอาศัยคุณสมบัติของโอโซนที่โดดเด่นในเรื่องการฆ่าเชื้อที่รวดเร็ว การทำปฏิกิริยากับสารประกอบทั้ง Organics และ Inorganics รวมถึงสารเคมี สี กลิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ปัจจุบันได้มีการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยระบบโอโซนกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งการนำโอโซนไปใช้ต้องคำนึงถึงปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาของน้ำเสียนั้นๆ พร้อมทั้งเลือกระบบโอโซนที่เหมาะสมกับการใช้งาน พลังงานที่ใช้ของระบบ และผลลัพธ์ที่จะได้รับอย่างครบถ้วน

 

คุณประโยชน์ที่ได้รับ

 

ฆ่าเชื้อโรค Bacteria , Virus , Giardia , Cryptosporidium
ขจัดสารระเหยอินทรีย์ ลดกลิ่น Volatile Organic Contaminants ( VOCs )
ขจัดสารประกอบอินทรีย์ Synthetic Organic Contaminants ( SOCs )
ขจัดสี ที่เกิดจากสาร Organics และ Inorganics
ขจัดสารละลายโลหะหนัก Iron , Manganese , Sulfide
ขจัดสารพิษ Toxic Cyanide Ions , ยาฆ่าแมลง Pesticides
ช่วยการจับตะกอน ลดความขุ่น Turbidity / Microflocculation

ระบบบำบัดน้ำเสีย THAI PET CO.,LTD. จ.ระยอง

ขนาดโอโซน 40 g/hr.

ระบบ Reuse Water โรงงานซันฟลาวอุตสาหกรรม อ.บางเลน

ขนาดโอโซน 40 g/hr.